در حال نمایش 8 نتیجه

تاج گل یک طبقه کد: AS101

قیمت اصلی تومان900.000 بود.قیمت فعلی تومان850.000 است.
تاج گل استند یک طبقه اجاره ای ارتفاع : 220 سانتی متر دارای گل های مصنوعی : رز، شب بو، رز قرمز و هفت رنگ، گلایور، انتوریوم هزینه این تاج گل صرف امور خیریه برای کودکان بی سرپرست میشود.

تاج گل یک طبقه کد: AS102

قیمت اصلی تومان900.000 بود.قیمت فعلی تومان860.000 است.
تاج گل استند یک طبقه اجاره ای ارتفاع : 220 سانتی متر دارای گل های مصنوعی : شب بو، رز قرمز، رز آبی، انتوریوم هزینه این تاج گل صرف امور خیریه برای کودکان بی سرپرست میشود.

تاج گل یک طبقه کد: AS103

قیمت اصلی تومان900.000 بود.قیمت فعلی تومان840.000 است.
تاج گل استند یک طبقه اجاره ای ارتفاع : 180 سانتی متر دارای گل های مصنوعی : شب بو، رز قرمز و هفت رنگ هزینه این تاج گل صرف امور خیریه برای کودکان بی سرپرست میشود.

تاج گل یک طبقه کد: AS104

قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.050.000 است.
تاج گل استند یک طبقه اجاره ای گرد ارتفاع : 200 سانتی متر دارای گل های مصنوعی : رز، انتوریوم، شب بو هزینه این تاج گل صرف امور خیریه برای کودکان بی سرپرست میشود.

تاج گل یک طبقه کد: AS105

قیمت اصلی تومان1.100.000 بود.قیمت فعلی تومان1.050.000 است.
تاج گل استند یک طبقه اجاره ای گرد ارتفاع : 250 سانتی متر دارای گل های مصنوعی : ژربرا، انتوریوم، شب بو هزینه این تاج گل صرف امور خیریه برای کودکان بی سرپرست میشود.

تاج گل یک طبقه کد: AS106

قیمت اصلی تومان1.000.000 بود.قیمت فعلی تومان900.000 است.
تاج گل استند یک طبقه اجاره ای ارتفاع : 250 سانتی متر دارای گل های مصنوعی : رز، انتوریوم، شب بو، لیلیوم هزینه این تاج گل صرف امور خیریه برای کودکان بی سرپرست میشود.

تاج گل یک طبقه کد: AS107

قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.050.000 است.
تاج گل استند یک طبقه اجاره ای ارتفاع : 250 سانتی متر دارای گل های مصنوعی : رز قرمز و صورتی، دورتادور شب بو هزینه این تاج گل صرف امور خیریه برای کودکان بی سرپرست میشود.

تاج گل یک طبقه کد: AS108

قیمت اصلی تومان950.000 بود.قیمت فعلی تومان850.000 است.
تاج گل استند یک طبقه اجاره ای ارتفاع : 180 سانتی متر دارای گل های مصنوعی : تاج گل تمام رز می باشد. هزینه این تاج گل صرف امور خیریه برای کودکان بی سرپرست میشود.